Strona główna > Firma > Kontakt

Kontakt

ARBA Sp. z o.o.

Sierakowo 55
06 - 300 Przasnysz
Telefon: 029 / 752 55 91
Fax: 029 / 752 37 88
NIP: 761-14-52-717

KRS: 0000137124 wpisany w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 1 600 000 zł

biuro@arba-transport.pl

Kontakty

Administracja +(48) 609.659.955 sekret@arba-transport.pl
Księgowość +(48) 29 756.40.15 e.sachmacinska@arba-transport.pl
Logistyka +(48) 609.455.253 z.rapij@arba-transport.pl
Marketing +(48) 29 756.40.40 finanse@arba-transport.pl
PR +(48) 609.229.200 r.taradejana@arba-transport.pl
Reklama +(48) 693.637.890 kelt@02.pl
Serwis i części +(48) 601.252.389 w.skoniecki@arba-transport.pl
Spedycja +(48) 605.965.100 biuro@arba-transport.pl
Spedycja +(48) 605.428.024 a.krolikowski@arba-transport.pl