Strona główna > Oferta > Logistyka

Logistyka

Planowanie, realizowanie, kontrolowanie i magazynowanie – to główne zadania logistyki ARBA.

Firma zorganizowała wszelkie zadania w tym zakresie według logistycznej „siódemki”:

  1. Miejsca
  2. Czasu
  3. Klienta
  4. Jakości
  5. Ceny
  6. Ilości
  7. Produktu

Nowoczesne technologie oraz wdrażane systemy gwarantują jakość usług logistyki ARBA na poziomie europejskim.

Najnowszym osiągnięciem w tym zakresie jest nowoczesna Hala Przeładunkowa ARBA z systemem ramp i doków przeładunkowo – rozładunkowych, wyposażonych w homologowane pomosty i uszczelnienia bram, zapewniająca kompleksowe usługi związane z bezpiecznym i profesjonalnym magazynowaniem towarów. Zaplecze techniczne terminala umożliwia komfortową i bezpieczną obsługę towarów ADR.