Strona główna > Oferta > Transport ADR

TRANSPORT ADR

Na podstawie europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. pod auspicjami Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, ratyfikowanej przez Polskę w 1975 r., część towarów klasyfikuje się jako niebezpieczne. Wyłącza je to z przewozu, lub – na podstawie przepisów – określa warunki w jakich może odbywać się ich transport.

Przedmioty oraz substancje określone jako niebezpieczne identyfikuje się, klasyfikuje i określa im nazwy za pomocą unikatowych kodów standardowych używanych w przepisach ADR o przewozie towarów niebezpiecznych.
ARBA jako jedna z pierwszych firm transportowych w Polsce otrzymała Międzynarodowy Certyfikat ADR (L’Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), który wyróżnia ją jako doświadczonego partnera transportowego w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, ARBA poszerzyła i ciągle rozwija zakres usług dotyczących transportu ADR, do którego należą:
    •    Materiały i przewozy wybuchowe
    •    Gazy
    •    Materiały ciekłe zapalne
    •    Materiały stałe zapalne
    •    Materiały samozapalne
    •    Materiały utleniające
    •    Nadtlenki organiczne
    •    Materiały trujące i zakaźne
    •    Materiały żrące

W celu utrzymania najwyższej jakości usług, ARBA wyodrębniła w swojej strukturze grupę ADR Team. W skład grupy wchodzą specjalnie przeszkoleni koordynatorzy, posiadający wszelkie niezbędne certyfikaty oraz doświadczenie poparte międzynarodowymi sukcesami, które plasują ją w czołówce grup ADR w Europie środkowo - wschodniej.

ADR team ARBA zapewnia pełen monitoring oraz obsługę przewozu ADR gwarantując bezpieczeństwo i poziom jakości ustalony certyfikatami ADR.