AKTUALNOŚCI

Informacja

Firma ARBA sp. z o.o. otrzymała wsparcie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 celem utrzymania działalności, która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znajduje się w trudnej sytuacji. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 206 660,16 zł, stanowiące 100% wartości projektu, zostało przeznaczone na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

KONTAKT

Biuro

tel.: +(48) 29 756.40.10

Księgowość

tel.: +(48) 29 756.40.15

Dystrybucja

tel.: +(48) 29 752.55.92

Spedycja

tel.: +(48) 29 752.55.91

Marketing

tel.: +(48) 29 756.40.20

Informacja

tel.: +(48) 29 752.55.92

Reklama

tel.: +(48) 29 756.40.40

Logistyka

tel.: +(48) 605.965.100